gland


gland
nm.
1. cho‘chqayong‘oq (dub daraxti mevasi)
2. tufli ipi chetidagi tuguncha
3. jinsiy a'zo, olot boshi
4. fam. ahmoq, lapashang, farosatsiz, tentak.

Dictionnaire Français-Ouzbek. 2009.